Om de Bron

Als gemeente willen we midden in de wijk en in onze stad staan. We zijn betrokken bij een aantal netwerken en organisaties.

Schuldhulpverlening

Een aantal mensen binnen de gemeente is goed bekend met de regels rond schuldhulpverlening en de mogelijkheden die de burgerlijke gemeente bied voor bijzondere ondersteuning.

Inzameling oud papier en oude metalen

Een heel praktische manier waarop we aanwezig zijn in de wijk: elke zaterdagochtend kunt u terecht om uw oud papier in te leveren. En onze “sloopploeg” is heel blij met de meeste zaken waar metaal in zit. Dat wordt allemaal zorgvuldig en vakkundig gedemonteerd en gerecycled.

Raad van Kerken

De Bron is actief lid van de Raad van Kerken in Emmen. We vinden het belangrijk om als Christelijke geloofsgemeenschappen samen op te trekken. Natuurlijk zijn er verschillen in de manier waarop we ons geloof uiten, in diensten en in organisatie. Maar de kern van het geloof in Jezus Christus als opgestane Heer overstijgt die verschillen.

Diaconaal Platform Dabar

Via Dabar is de Bron betrokken bij onder andere het Armoede Pact, de WMO Raad, Platform Mantelzorg. Als kerken beseffen we hoe belangrijk het is om kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen. We proberen daar zelf invulling aan te geven, maar wijzen ook de overheid op aandachtsgebieden en mogelijkheden.

Taizé Werkgroep Emmen

De Bron is een van de initiatiefnemers van jongerenreizen vanuit Emmen naar de gemeenschap in Taizé. Samen met andere kerken organiseren we regelmatig Taizé diensten. Bijeenkomsten met rustige muziek, teksten ter overdenking, gebeden en stilte. Even uit de hectiek van alledag, tot rust komen, in de stilte op zoek naar God.

Kapeldiensten

De Bron is betrokken bij de Zang & Evangelisatiediensten die maandelijks worden gehouden in de Kapel. Het zijn laagdrempelige diensten, met koren, mooie bekende liederen en boeiende sprekers.