De Bron

Baptistengemeente De Bron wil een creatieve, dynamische en open gemeente zijn, waar jong en oud kan delen in de bevrijdende liefde van Jezus Christus en waar we die liefde in deze wereld handen en voeten geven.

Centraal in ons verlangen staat de bevrijdende liefde van Jezus Christus, waarin we jong en oud willen laten delen. Dat vraagt van ons creativiteit om steeds nieuwe vormen te vinden, het maakt dat we in beweging moeten blijven. Het vraagt van ons ook openheid naar mensen van verschillende achtergronden en generaties.

De liefde van Christus wil ons bevrijden, losmaken van vernedering, van schuld, van ongezonde patronen in ons leven. Jezus heeft ons laten gemakkelijk we vast blijven zitten in zaken die niet goed voor ons zijn. Zijn liefde geeft dus ook richting aan ons leven, helpt ons bij de keuzes van alledag.

Onze gemeente wil die liefde van Jezus naar buiten toe handen en voeten geven. We proberen dus om juist door praktische activiteiten het evangelie zichtbaar maken.

De Bron – een Baptistengemeente

Baptisten vinden het belangrijk dat elke mens zelf verantwoordelijkheid neemt.

Daarom dopen we mensen als ze zelf een keuze voor God hebben gemaakt. Daar komt de naam baptisten vandaan. We dopen door onderdompeling, helemaal kopje-onder. Natuurlijk ben je ook van harte welkom bij ons als je (nog) niet gedoopt bent. Als je op zoek bent, nog vol met vragen zit. Of als je in een andere kerk op een andere manier een keus voor de Heer hebt gemaakt. We nodigen uit tot de doop, omdat we iedereen die ervaring gunnen. Maar dringen het niet op, de keus voor Jezus is het belangrijkste.

Het besef van eigen verantwoordelijkheid bepaalt ook onze organisatie. Elke baptistengemeente is zelfstandig. Natuurlijk werken we samen in nationale en internationale verbanden, maar we kennen geen bisschoppen of synodes. Binnen de gemeente is het de gemeentevergadering die uiteindelijk de besluiten neemt. De raad die vooral uit. Het gaat er daarbij niet om dat “meeste stemmen gelden,” maar juist dat we samen Gods stem proberen te verstaan. Zo zoeken we samen, in gebed en gesprek (en soms ook met heftige discussies!) naar het plan van onze Heer.

Onze gemeente is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland (www.baptisten.nl) en daar vind je ook een aantal filmpjes over het eigene van Baptisten.

De Bron – het gebouw

Het gebouw van De Bron was vroeger een garage. Samen hebben we deze omgebouwd tot een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we Gods aanwezigheid ervaren. Dat doen we op allerlei manieren.

Sinds 1986 komen we er elke week samen in zondagse vieringen. We zingen dan liederen, zowel bekende als nieuwe, lezen uit de bijbel, bidden met elkaar en luisteren naar wat God ons te zeggen heeft.

Maar we ontmoeten elkaar ook door de week, in kringen, op de soos, op jeugdavonden en bij gezamenlijke maaltijden.

De Bron is een “multi-functioneel” gebouw, waar tal van activiteiten mogelijk zijn.

De Bron – een gemeenschap

De Bron is meer dan een organisatie, meer dan een gebouw. De Bron is een gemeenschap van mensen die geloven in God, in Jezus Christus, die zich willen laten leiden door zijn Geest. We proberen daar samen invulling, handen en voeten aan te geven.

We doen dat door om te zien naar elkaar, er in mooie en moeilijke tijden voor elkaar te zijn. Door te luitsteren, door te bidden, maar ook door heel praktisch te helpen.

We doen dat door actief betrokken te zijn bij de wijk waar ons gebouw staat, bij de stad waarin we leven. Door aandacht te vragen voor kwetsbare groepen, door op te roepen tot gerechtigheid. Maar ook heel praktisch door een AED bij de deur te hebben.

We doen dat door te vertellen over de liefde van Christus, in diensten, op kringen, maar ook op de plekken waar we in ons dagelijks leven komen. Ook op deze website.

We doen dat in alle beperktheid en bescheidenheid. Wij zijn maar gewone mensen. Maar we kennen een heel ongewone God. Een God die van gewone mensen houdt. Die zijn Zoon gegeven heeft zodat wij niet verloren gaan. Zodat we vrij worden van wat ons klein en kapot maakt. Zodat we mensen worden zoals God ons bedoeld heeft.