Kringen 2019-2020

Kringen 2019-2020

  • Sep 26, 2019 12:00
  • AvK

Het jaarthema is “In beweging.” Wat brengt ons in beweging? Waarvoor komen we in beweging? Is beweging altijd positief? We lezen verhalen uit de Bijbel waarin mensen in beweging komen. Soms omdat het niet anders kan, soms omdat God het van ze vraagt. We kijken naar motieven, naar oorzaken en gevolgen. Zo proberen we meer zicht te krijgen op waar wij voor in beweging kunnen komen. In de maanden waarop er kringen zijn, is de avondmaalszondag een “kring-zondag” waar het Bijbelverhaal van de afgelopen kring centraal staat. zie ook folder op de tafel in de hal in de kerk

  • Bèta kring (maandagavond)
  • vrouwengesprekskringen (dinsdagmorgen)
  • jongvolwassenenkring (dinsdag of donderdagavond)
  • ontmoetkring (dinsdagavond)
  • ontmoetkring (woensdagavond)
  • light- kring (woensdagavond)
  • bijbelkring (donderdagavond)

Alle artikelen