Taizé groep

In het voorjaar van 2014 vertrok een groep van 9 jongeren uit de Bron, samen met een paar begeleiders naar het Franse plaatsje Taizé in Bougondie. Dit schilderij is daar een warm aandenken aan.

  • Feb 22, 2019 10:01
  • Frannie Homburg

Vijf dagen lang verbleven we in de Gemeenschap van Taizé om daar samen met duizenden jongeren uit meer dan 70 verschillende landen Pasen te vieren. In Taizé is een internationale oecumenische broedergemeenschap gevestigd. Protestantse broeders leven er samen met Rooms-Katholieke broeders. En ook de Oosters Orthodoxe kerk is vertegenwoordigd. Samen bidden zij voor verzoening en zoeken ze naar wegen van vertrouwen. Drie maal per dag komen de broeders samen in de grote Verzoeningskerk voor een gebedsviering.

Met eenvoudige liederen, stilte en Bijbelteksten wordt Gods nabijheid gezocht. Er is geen preek, niemand staat voorin de kerk om aanwijzingen te geven of mededelingen te doen. Alles verloopt in stilte. En iedereen is welkom om, zittend op de grond, mee te bidden. Met Pasen zijn er zo’n 5000 jongeren van over de hele wereld die naar Taizé trekken om daar stil te staan bij dood van Jezus, en de opstanding van onze Heer te vieren. Het was voor onze groep (zowel voor de jongeren als begeleiders) een intense ervaring om zoveel gelovige jongeren te ontmoeten, met hen te spreken, samen lol te maken en te bidden. En dan op Eerste Paasdag in meer dan 70 verschillende talen te horen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Dit schilderij is een afdruk van een glas-in-lood-raam in de Verzoeningskerk, gemaakt door broeder Eric van Taizé. Het werk heeft als titel ‘Pinksteren’ en toont de duif die symbool staat voor de Heilige Geest. Eronder staan de namen geschreven van alle deelnemers van de Taizé-reis Pasen 2014 uit de Bron.


Alle artikelen