De Beschilderde Ramen

Hoe zijn de beschilderde ramen in De Bron tot stand gekomen.

  • Feb 22, 2019 10:00
  • Jacob Wijnholds

De beschilderde ramen in De Bron zijn gemaakt door Lianne Katsuki, een uit Brazilië afkomstige kunstenares, die enige jaren in Emmen heeft gewoond. Zij maakte sieraden, ontwierp kunst op spiegels en glas door middel van zandstraaltechniek. Zij woonde aan de Hesselterbrink en kwam zodoende vaak langs de garage, waar ze mensen bezig zag om die te verbouwen. Nieuwsgierigheid deed haar naar binnen stappen en vragen wat er met het gebouw ging gebeuren. Zij raakte onder de indruk van de ijver en belangeloze inzet van de mensen om van een garage een kerk te maken. Als gelovige katholiek wilde ze graag een steentje bijdragen en zo is contact gelegd. Geheel tegen kostprijs van glas en verf heeft ze niet alleen de prachtige ramen in de kerkzaal ontworpen en gemaakt, maar ook de ramen in de deuren van de achteringang en nooduitgang van de koffiezaal.

Bij de opening van de kerk heeft ze uitleg gegeven van de ramen. Ze wilde dat in haar moedertaal doen omdat op die wijze ze de indruk had dat haar vaderland een beetje vertegenwoordigd was op dat belangrijke moment. Uiteraard werd alles vertaald.

Aan het slot sprak ze: “Ik wil u zeggen dat het een belangrijke ervaring voor mij was en ik zal de inspanning van u allen nooit vergeten. Een inspanning die gezamenlijk is verricht ten einde dit ideaal te bereiken. Ik wil u vragen om steeds wanneer u mijn werk in deze van geloof en liefde vervulde ruimte aanschouwt, te bidden dat mijn leven een bron van inspiratie zal zijn, vol goedheid en liefde”.

Ondertussen is ze verhuisd naar Spanje.

Na 32 jaar in Spanje te hebben gewoond, wonen zij sinds 2021 weer in Nederland, en wel toevaligerwijs vlakbij Emmen, in Zwinderen. Googeld u maar eens op Lianne Katsuki.

De ramen in de kerkzaal

Het middenraam: Hier is het kruis aanwezig, hét symbool van het christendom. Ter hoogte van de armen van het kruis, waar zich het hart van Christus bevindt, vinden we de rijzende zon. De zon, aura van de heilige liefde, het licht dat de mensheid leidt.

Onder het kruis het symbool van de baptisten gemeente: de vissen en het brood. In de harmonieuze compositie, als basis en ondersteuning van het kruis, echter, op onderdanige wijze, aan de voet ervan.

Zijramen: Op het raam aan de ene zijde het vogelpaar, hetgeen de vredesvlucht van de mensheid symboliseert, vertrekkend vanuit de bron, in de richting van de horizon met bergen van het geloof.

Op het raam aan de andere zijde opnieuw de symboliek van de vogels, in de vlucht de vrede en de liefde van de bron verspreidend.

De vier natuurelementen vinden we als volgt terug:

  • De lucht: in de vogels,
  • De aarde: in de bergen,
  • Het water: in de bron,
  • Het vuur: in de zon en de Christusliefde.

Om het belang van de bron nadrukkelijk tot uiting te doen komen, is uitsluitend het water van de kleur voorzien. De ramen in de deuren laten symbolen uit o.a. gelijkenissen zien, zoals korenschoven, duif en schapen.


Alle artikelen